Ekonomipartiet

Uncategorised

Jag skulle vilja skapa ett eget parti, Ekonomipartiet. Blir nämligen konfunderad när jag ser regeringens nuvarande budget. Tycker även att kommuner och regering har för mycket makt och får alldeles för mycket skattepengar. De suger ut folket som parasiter!

 

Här är statens utgifter för 2017 och hur de är fördelade mellan vissa sektioner.

Statsbudgetens utgifter 2017

Miljoner kronor

UtgiftsområdeMiljoner kr

 • 01 Rikets styrelse13 324
 • 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning15 262
 • 03 Skatt, tull och exekution11 011
 • 04 Rättsväsendet44 064
 • 05 Internationell samverkan1 953
 • 06 Försvar och samhällets krisberedskap50 383
 • 07 Internationellt bistånd36 707
 • 08 Migration40 034
 • 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg67 411
 • 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning101 868
 • 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom34 658
 • 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn88 660
 • 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering23 931
 • 14 Arbetsmarknad och arbetsliv71 559
 • 15 Studiestöd19 671
 • 16 Utbildning och universitetsforskning71 098
 • 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid14 475
 • 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik3 803
 • 19 Regional tillväxt2 808
 • 20 Allmän miljö- och naturvård7 780
 • 21 Energi2 992
 • 22 Kommunikationer53 296
 • 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel17 225
 • 24 Näringsliv6 416
 • 25 Allmänna bidrag till kommuner105 566
 • 26 Statsskuldsräntor m.m.10 569
 • 27 Avgiften till Europeiska unionen24 224
 • = Summa utgiftsområden (1-27)940 749
 • Riksgäldens nettoutlåning2945
 • Kassamässig korrigering1 814
 • = Totala utgifter939 619

Notera speciellt kategorin “migration” samt “rikets styre”. Det är nästan som man lever i en maffia monarki vars ledare ser till stt importera analfabeter och korkade religiösa folk som inte kan läsa för att få bättre makt över befolkningen och kunna göra vad man vill. För hur ska en som inte ens kan läsa argumentera emot? Det är redan så det fungerar i många diktaturer. Ja, det är det, samt hjärntvättning. Svensk regering använder även media ser man i deras budget för att styra över folkets opinion. Vilket är indoktrinering. De bestämmer även över vilka ämnen som lärs ut i skolan. Detta måste ändras på.

 

I mitt parti, Ekonomipartiet, ses folkets pengar över på ett korrekt sätt. Politiker ska ha låg lön, eller samma som lärare (om inte lägre), kanske inte få någonting alls. Politiker ska endast drivas av välvilja och inte ekonomiska syften. Media skall inte få några finansiella medel från staten eftersom detta bäddar för korruption och hjärntvättning. Media skall granska staten, vilket inte fungerar om de har en ekonomisk relation.

 

Nedan ser du ekonomi för rike och public service (press).

UtgiftsområdeMiljoner kr

 • 01 Rikets styrelse13 324
  • Kungliga hov- och slottsstaten136
  • Riksdagens ledamöter och partier m.m.873
  • Riksdagens förvaltningsanslag779
  • Riksdagens fastighetsanslag83
  • Riksdagens ombudsmän (JO)93
  • Sametinget46
  • Regeringskansliet m.m.7 482
  • Länsstyrelserna m.m.2 744
  • Allmänna val och demokrati89
  • Justitiekanslern44
  • Datainspektionen55
  • Svensk författningssamling2
  • Valmyndigheten20
  • Stöd till politiska partier172
  • Åtgärder för nationella minoriteter102
  • Åtgärder för den nationella minoriteten romer14
  • Presstöd541
  • Myndigheten för press, radio och tv33
  • Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information16
 Vi, Ekonomipartiet, vill drastiskt sänka budgeten för regeringskanslit och länstyrelsen. Vi vill i stort sätt automatisera, ta bort, byta ut och effektivisera all jävla byråkrati i landet. Skattepengarna ska istället för att gå i värdelösa politikers och byråkraters fickor gå till mer behövliga saker som lärare, vård och skola. Dessa gamla byråkrater får börja praktisera på dagis istället, eller ta förtidspension (som är låg).
Vi vill att det ska vara mycket lättare att hitta stabilt och seriöst arbete så var människa kan få en stabil ekonomi.
Vi tycker att var man ska ha mer äganderätt och mer frihet, yttrandefrihet och rättigheter i samhället. Saker som mark, hus och bil eller bensin skall inte skattas på. Vi skiter också helt i global uppvärmning, koldioxid är bra för träden, det är så de växer. Däremot så skall avgaser som kolmonoxid och diverse tas hand om bättre. Och det är biltillverkarnas ansvar, inte köparen. Vi straffar ingen för att de köper en bensinslukare om de känner för att bo i skogen och arbeta distans.
Det skall bli enklare och helt automatiserat/digitaliserat att söka bygglov och bygga hus. Dessa tjänster skall vara gratis för varje Svensk medborgare.
Skatten i Sverige skall sänkas ochnedskärningar i Migration och Integration skall göras. Internationellt bistånd skall helt eller delvis tas bort. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning skall skäras ner ordentligt, varför är den så hög kostnad? Familjen får ta hand om sina familjemedlemmar det är deras ansvar. Inte samhällets fel att de valde att födda ett barn med funktionsnedsättning. Olyckor händer självklart, men budgeten är ändå för hög.
Vi kommer ta bort många bidrag och införa medborgarersättning istället till alla medborgare. På så vis har alla råd med mat och boende, oavsett om de jobbar eller inte. Oavsett om de är handikappade eller inte. Bidrag för specielltstöd skall kunna sökar i enskilda fall, så oroa dig inte om du är handikappad, men du kommer inte få enorma summor som nu och en privat buttler som torkar dig i rumpan. Sånt får du bekosta själv
Bidragen för jämställdhet och kvotering skall bort, puts väck med detsamma. Bidragen för arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassa skall slopas och raderas. Fatta så mycket pengar vi kommer spara! Universiteten skall få mindre pengar. Allmäna bidrag till kommuner skall strammas åt så att brallorna spänner!
Vi kommer istället satsa på energi, transport och vård, pension, barnbidrag, bostadsbidrag, regional tillväxt, skolväsendet, polis, militär, lägre skatt, slopa bidrag för medborgarlön och ekonomisk trygghet för alla!

Här är en exempel på Ekonomipartiets budget:

Ekonomipartiets Budget

Miljoner kronor

UtgiftsområdeMiljoner kr

(Pengar som blir över till medborgarlön: 62000+101 868+34 658+88 660

+23 931+71 559+19 671+90000+24224)

 • 01 Rikets styrelse1324
 • 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning15 262
 • 03 Skatt, tull och exekution11 011
 • 04 Rättsväsendet44 064
 • 05 Internationell samverkan1 953
 • 06 Försvar och samhällets krisberedskap50 383
 • 07 Internationellt bistånd6 707
 • 08 Migration34
 • 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg87 411
 • 16 Utbildning och universitetsforskning71 098
 • 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid14 475
 • 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik3 803
 • 19 Regional tillväxt2 808
 • 20 Allmän miljö- och naturvård7 780
 • 21 Energi2 992
 • 22 Kommunikationer53 296
 • 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel17 225
 • 24 Näringsliv6 416

 

 • Medborgarlön 516 571

 

 • 25 Allmänna bidrag till kommuner15 566
 • 26 Statsskuldsräntor m.m.10 569
 • = Summa utgiftsområden (1-27)940 749
 • Riksgäldens nettoutlåning2945
 • Kassamässig korrigering1 814
 • = Totala utgifter939 619
Juste vi går ur EU också.
Enligt år 2017 budget om vi helt slopar alla bidrag, stramar åt budgeten för regering och kommuner samt lite annat så går 516 miljarder åt medborgarlönen. Det innebär att varje svensk medborgare får 57 396 kr per år, eller 5000kr/mån att leva för. Vilket låter helt rimligt. Utöver det kan man sedan välja att arbeta och betala skatt på det arbetet. Eller stanna hemma och slappa, vilket som.
Företagens makt över den anställde blir lägre och konsumtionsvanor lär gå upp. Priser på varor kommer gå upp. Men priset på mat bör fortfarande vara lågt så där måste handlarna bli momsbefriade eller på andra sätt få underlättning. Bostadspriserna måste sänkas och det är kommunens ansvar, då de i dagsläget pressat upp maktpriserna som de säljer för hutlösa summor, samtidigt som folk tar lån för livet bara för att bo på mark som de själv inte äger utan hyr eller arrenderar av hyresvärd som i sin tur hyr den av monarken staten.
Vi är starkt emot ideologier som nazism (nationalsocialism), kommunism, islamism (samt övrig religion), och faschism.
Vi är starkt för yttrandefriheten.
Blir såklart lite mer att se över, men detta är endast några tankar och spontana förslag.
Så ja. Rösta gärna på Ekonomipartiet, sen någon gång när jag bestämmer mig för stt skapa det. :p

Leave a Reply